Nová zeď uvnitř „Šengenu“

07.11.2015 20:45

Ani Ležnický skanzen není zavěšen v politickém vakuu a musí reagovat na dění v EU. Rada skanzenu rozhodla o jeho oplocení. Plotem bude nově omezen přístup k domu od východu. Na jižní straně plot již je. Severní strana  je zajištěna (především proti předpokládaným atakům Vikingů) zesílenou kamennou stěnou s kontrolními průzory. Pouze od západu nepředpokládáme žádné nebezpečí, tudíž tato strana zůstane zatím prostupná. Ostatně Němci si k nám přes budování různých opevnění cestu vždycky našli.

Detailní plán stavebních úprav- čtěte další článek.
Detailní plán stavebních úprav:

07.11.2015 21:05
Směr Východ-Západ -od Východu jsou již vztyčeny kamenné sloupky. Prostory mezi nimi zůstanou volně průchodné směrem k Západu, případný pohyb osob bude monitorován.Pokud bude nutné zadržení průchozích, je připravena oplocenka nad sklepy skanzenu. Pomocí figurantů jsme zjišťovali i průchodnost...