Vlastní úprava oplocení

07.11.2015 21:05

Směr Východ-Západ -od Východu jsou již vztyčeny kamenné sloupky. Prostory mezi nimi zůstanou volně průchodné směrem k Západu, případný pohyb osob bude monitorován.

Pokud bude nutné zadržení průchozích, je připravena oplocenka nad sklepy skanzenu. Pomocí figurantů jsme zjišťovali i průchodnost skanzenem v tomto směru.

Vlastní měření průchodnosti skanzenem:

Pokud se budou běženci pohybovat v trojřadu, je kapacita průchodu 3826 osob/hod.. Pokud se budou přesouvat v dvojřadu, je průchodnost skanzenem o 1/3 nižší.Pohyb osob jednotlivě se nedoporučuje. Po vsi pobíhají hladoví psi. K jednomu případu nutného zadržení v oplocence již došlo. Při cvičném průchodu územím skanzenu došlo mezi figuranty k neplánované potyčce . Agresor byl zpacifikován právě v záchytné oplocence .

Jih-objekt je od Jihu zajištěn dostatečně. Vysoký plot nepřekoná ani tzv. "Divoká".

Sever-Vikingové si počínají nenápadně, ale dobyté prostory ihned označují. Pozor na ně! Nestojíme o další plundrování naší země známé z historie.Fotogalerie: Oplocení skanzenu a nácvik průchodnosti skanzenem