Dobová agitace

Každá doba přináší své....

Známým příkladem ideologického boje z 50. let minulého století je americký brouk.

Agitace za 2. svět. války

Dobová agitace

24.04.2015 14:55
Příčina toho, že v roce 1954 byly bramborové porosty zaplaveny mandelinkou bramborovou, byla pro československou komunistickou vládu jasná: MANDELINKU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA DOPRAVILA LETADLA AMERICKÉ ZPRAVODAJSKÉ SLUŽBA CIA, ABY ROZVRÁTILA ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA. Boj proti mandelince bramborové...