Americký brouk

24.04.2015 14:55

Příčina toho, že v roce 1954 byly bramborové porosty zaplaveny mandelinkou bramborovou, byla pro československou komunistickou vládu jasná: MANDELINKU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA DOPRAVILA LETADLA AMERICKÉ ZPRAVODAJSKÉ SLUŽBA CIA, ABY ROZVRÁTILA ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA.

Boj proti mandelince bramborové jako "boj proti americkým imperialistům a jako boj za mír" byl veden pod heslem: "NA STRÁŽI MÍRU". Po celé státě byly pořádány hledací akce, jichž se museli povinně zúčastnit nejen všichni zemědělci, ale také všichni žáci a studenti, důchodci, ženy z domácnosti, úředníci i někteří dělníci. Sdělovací prostředky denně o průběhu hledacích akcí důkladně informovali.

Ministr zemědělství vydal oficiální prohlášení:
"Ukládám organizovat na neděli 11.července 1954 za pomoci všech složek Národní fronty DEN BOJE PROTI MANDELINCE BRAMBOROVÉ s úkolem prohlédnout za účasti všeho obyvatelstva všechny bramborové porosty."

Pod boj proti mandelince bramborové se vměstnal i boj proti kulakům, třídním nepřátelům. Tento boj neprobíhal jen na polích a v novinách, ale také v soudních síních. Prokurátoři a soudci se činili. Jeden z takových vymyšlených procesů v západních Čechách proběhl s horažďovickým rostlinolékařem Čestmírem Nováčkem, který byl obviněn z toho, že v lahvích od okurek doma rozmnožoval mandelinku bramborovou a brouky potom roznášel po družstevních polích.