tvrdí, že ....

08.04.2015 19:48

 

Prvními osadníky zdejšího kraje byly rolníci z německých Frank. Cestou do hornaté oblasti nad údolím říčky Teplé se ptali českých obyvatel, cože je tam nahoře. Dostalo se jim odpovědi : "Les a jinak nic".Německým drobným zkomolením vzniklo "les s nyc" - v psané formě posléze Lessnitz.

Český název Ležnice vznikl po válce v roce 1945.