Po smrti byl přínos Stalinův zaobalen do "kultu osobnosti". Josif i jeho odkaz se řízeně vytratil.

04.04.2015 00:37

Stalinův pomník v Praze na Letné byl  svého času největší evropský monument sousoší Stalina vytvořený přičinlivými československými soudruhy. Byl ztvárněn jako řada za sebou stojících postav v čele s Josifem Stalinem (tzv. fronta na maso). Za ním byli seřazeni zástupci všech společenských tříd. Po jeho levé ruce stáli zástupci sovětského lidu (dělník, vědec, kolchoznice a  rudoarmějec), po jeho pravici pak zástupci lidu československého (dělník,rolnice, novátor a vojín).

Pomník byl odstřelen v roce 1962