ÓUUU WUNDERBAR, SCHÖN!!!!!!!

03.08.2015 14:29

V červenci roku 2015 navštívíli skanzen milí hosté, potomci ležnických starousedlíků.
Matka paní z fotografií níže pocházela z domu, kde v současné době bydlí
 pan Köhler- předkové se jmenovali Riesen (původní majitelé domu), otec pocházel
 z domu, kde teď mají chlív Chlupáčkovi -předkové se jmenovali Franken (též původní majitelé  domu), její otec se jmenoval Karel Hess.


Při jejich návštěvě dávali najevo své nadšení hlasitými výkřiky ÓUUU WUNDERBAR,
SCHÖN!!!!!!! zvedáním rukou až do úrovně hlavy. Toto vše probíhalo v návalu údivu nad zhotoveným dílem MUZEA (viz  zpráva v návštěvní knize).

Příspěvek ochotných příležitostných průvodců ve skanzenu Alžbětky a Fanouška Bartoňových

Fotogalerie: Potomci rodiny Hessů