Objevy Josefa Weigla

12.04.2015 23:50

Průmyslová derevoluce-znovuzavedení ručních prací v zemědělství:

Opa Josef Weigl byl svérázný. Dokázal opravit zemědělské nářadí, v práci zručně ovládal zemědělskou techniku. Všechna vnoučata uměla například nejpozději v 10-ti letech jezdit traktorem. Pokud však došlo na sklizeň sena nebo brambor doma, upřednostňoval využití ruční práce  všech použitelných příbuzných se zdůvodněním, že pozemky jsou příliš malé na to, aby startoval traktor a zapřahal stroje připravené na dvoře. Pohled na opálenou zdravou rodinu byl pak Opovi zaslouženou odměnou.

Opova trojokna v domě:

Pokud již došlo k zabudování nových oken, Opa rozhodl, že zůstanou i ta stará. Izolační efekt trojokna byl zjevný, ovšem větrání v létě značně ztížené. Přesto lze Opu označit za vynálezce a propagátora prvních trojoken využívaných v rodinných domech.

Cikánská (dnes patrně rómská) kramle:

Ke stavebním úpravám používal Opa jednoduchou a účinnou pomůcku-prkno na krajích přibité hřebíky, tzv. cikánskou kramli. Oproti klasické železné kramli má tato výhodu. Její využitelnost lze dle potřeby upravit délkou použitého prkna a počtem hřebíků.

Opa-Sammler (=sběratel)

Opa byl vášnivý sběratel téměř všeho, co se mohlo ještě hodit. Věci pořizoval nákupem, výměnou apod.. Oblíbenou metodou pořízení věcí bylo i tzv. francouzské kružítko. Při popisu tohoto způsobu pořízení Opa vždy zatočil paží směrem od ramene k pasu.

 Opa-lingvista:

Opa potvrzoval, že nejužitečnější zvíře je kráva. Zužitkuje se z ní všechno: maso, mléko, kůže a velmi často i jméno.

 Opa-učitel pouštních národů

Tento muž k životu vodu téměř nepotřeboval. Denně spotřeboval 1 plechový hrneček.