Vznik skanzenu

08.04.2015 15:36

Ve stálé výstavní expozici chceme ukázat život na vesnici v našem regionu s vazbou na místní historii, zajímavosti a tradiční lidovou kulturu v časovém rozmezí od počátku 20. stol. až po současnost.

Za tímto účelem byl rekonstruován dům č. 810 v Ležnici u Horního Slavkova.

V dobových světničkách je klasické vybavení venkovského stavení  v členění od meziválečné doby přes období protektorátu, poválečné období vyhnání Němců a osidlování, následné kolektivizace zemědělství a období normalizace až po současnost.

Znovuoživena je i třída Obecné školy. Původní Obecná škola-Volksschule byla v Ležnici do roku 1946.

Nedílnou součásti života obyvatel na venkově bylo zemědělství.

Součástí expozice je proto i výstava historických zemědělských strojů a nářadí.